Ekonomi & Controlling

Bättre koll på ekonomin i er BRF

Vi säkerställer att er bostadsrättsförening har full koll på ekonomin. Vi ser till att avgiftsavier skickas ut till era medlemmar och tillhandahåller en kundportal där ni själva får god överblick ifall någon avi inte är betalad. I kundportalen kan även era styrelseledamöter se listor på era medlemmar och lägenheter.

Utöver det sammanställer vi budgetförslag inför kommande verksamhetsår och jobbar igenom det med er styrelse. Vi följer sedan upp budgeten kvartalsvis och analyserar större avvikelser för att spara kostnader och förbättra de tjänster ni köper in. Från budget till bokslut, helt enkelt. I vårt arbete håller vi även koll på att föreningen får in de intäkter som behövs för verksamheten. Vi hjälper er att skapa en stabil ekonomi.

Bättre lånevillkor och pressade priser

Våra ekonomer och förvaltare bevakar priser på marknaden och nyckeltal för att er förening ska ligga på rätt nivå på de inköp som görs. Via vårt system har vi dessutom full koll på när det är dags att omförhandla era hyresavtal för lokaler eller lånevillkor, med mera. Vi samlar lånen för flera föreningar och förhandlar fram mycket bättre villkor än för enskilda bostadsrättsföreningar.

Komplex verksamhet som kräver bred kompetens

Att driva en bostadsrättsförening är en komplex verksamhet. Styrelsen behöver ha tillgång till kompetens inom många olika områden.

Exempelvis: 

  • Frivillig momsregistrering av lokaler
  • Hantering av vattenskador
  • Upphandling och projektledning av underhållsentreprenader i mångmiljonklassen
  • Elavtal
  • Ärenden med störande hyresgäster eller medlemmar
  • Brand och brandskyddsarbete
  • Obligatoriska ventilationskontroller
  • Värmesystemsoptimering
  • Skötsel av komplicerade ventilationssystem.

På Delagott är vi experter inom samtliga ovanstående områden, eller samarbetar med experter, och vi har byggt upp systemstöd för en effektiv hantering av detta, plus mycket annat.


Kontakta oss

Gratis guide: 7 steg - få din bostadsrättsförening från bra till bäst

Den perfekta guiden för dig som vill lyfta er bostadsrättsförening till nya nivåer. Vi går igenom 7 konkreta steg som vägleder dig i vilka frågor som är viktiga för er styrelse att ta tag i, och vilka grundläggande kunskaper som behövs för att lyckas.

Läs hela guiden!

Övriga tjänster

Trädgårdsskötsel

Vi kan hjälpa er förening med trädgårsskötseln så att ni kan lägga er tid på viktigare saker.

Övriga tjänster

Styrelseutbildning

Vi utbildar er styrelse så att de kan göra ett effektivt och utvecklande jobb som gynnar hela bostadsrättsföreningen.

Övriga tjänster

Förhandla räntor

Vi kan hjälpa er med att förhandla om lånens räntor, för att hålla nere era kostnader så gott det går.

Övriga tjänster

Hyresförhandlingar

Om ni ska förhandla kring bostäder eller lokaler så kan vi hjälpa er att förhandla för att ni ska göra en så kostnadseffektiv affär som möjligt.

Övriga tjänster

Läs vad våra kunder tycker om oss