10 tips – från hyresrätt till bostadsrätt

Det är många saker som en hyresgäst bör ta hänsyn till och tänka på om man planerar att bilda en bostadsrättsförening av en hyresrätt. En del som är viktig att man gör alla moment i rätt ordning. Vi på Delagott hjälper gärna till med goda råd under en sådan process och ser till att allt blir rätt från början!

Här nedan kommer en enkel checklista som kan vara till hjälp för att komma igång och som är bra att följa i de olika stegen.

1. Kartlägg intresse

Ta reda på hur många i fastigheten som är intresserade av en ombildning. Håll ett informationsmöte och om det finns intresse för det kan man då bestämma ett nytt datum för att bilda en bostadsrättsförening.

2. Bilda bostadsrättsförening

För att bilda en bostadsrättsförening krävs minst tre medlemmar. Föreningen ska ha ett namn där ordet bostadsrättsförening ingår, en styrelse, revisorer och stadgar. Föreningen ska också registreras hos Bolagsverket.

3. Intresseanmälan

När föreningen är registrerad hos Bolagsverket ska ett nytt möte hållas där beslut tas om att lämna in en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten hos Lantmäteriet. Den visar föreningens intresse för att köpa fastigheten. För att den ska godkännas måste 2/3 av de folkbokförda hyresgästerna ha skrivit på ett papper där de samtycker till köpet. Intresseanmälan gäller sedan i två år och efter att en anmälan är gjord får inte fastighetsägaren sälja till någon annan.

4. Besikta

Innan föreningen köper fastigheten bör man göra en besiktning (enligt undersökningsplikten i Jordabalken). Den blir mer omfattande än en villabesiktning. Många fastigheter kan ha ett omfattande underhållsbehov. Syftet är att priset på huset ska kunna anpassas till underhåll och vilka eventuella reparationer som den aktuella fastigheten är i behov av så. Rörstammar, elsystem och tak är sådant som ska besiktigas. Detta ska även beaktas vid kostnadsberäkningarna i den ekonomiska planen – som är nästa steg i ombildningen.

5. Ekonomisk plan

Innan föreningen kan besluta om köp av fastigheten måste en ekonomisk plan tas fram. Där ska finnas uppgifter om bland annat insats, årsavgift för varje lägenhet och framtida kostnader för reparationer. Den planen ska sedan granskas av så kallade intygsgivare för att se att den är hållbar och att beräkningarna är rimliga. Först då fungerar den ekonomiska planen som ett bra beslutsunderlag. Planen ska sedan registreras hos Bolagsverket, som kontrollerar att intygsgivarna är behöriga.

6. Finansiering av köpet

Förutom insatserna brukar föreningen behöva teckna lån mot säkerhet i fastigheten. Att ta in offerter från flera möjliga långivare kan löna sig. (Här erbjuder vi möjlighet genom oss att få bättre villkor eftersom vi sköter många bostadsrättsföreningar och därför i gemensamma förhandlingar kan pressa priser lättare och få bättre villkor och lägre ränta.)

Detsamma gäller förstås de enskilda hyresgästerna som också måste se över hur de var och en ska finansiera insatsen.

7. Köp av fastigheten

Ett beslut om att köpa fastigheten tas sedan på den så kallade köpstämman. För att medlemmarna ska kunna fatta ett beslut som är välgrundat på stämman skickas ett beslutsunderlag ut tillsammans med kallelsen till stämman. För att ett köp ska bli av måste minst 2/3 av medlemmarna rösta för det.

8. Tillträde

Betalning av köp och ett köpebrev ska skrivas under innan föreningen får tillträde till fastigheten.

9. Upplåtelseavtal

När köpet är klart ska ett upplåtelseavtal mellan medlemmen och föreningen skrivas. (Den dagen bostadsrätten ska säljas av bostadsrättshavaren skrivs istället ett överlåtelseavtal mellan denne och köparen.) Det betyder att föreningen upplåter lägenheten med bostadsrätt till den före detta hyresgästen som då blir bostadsrättshavare istället. De som väljer att inte köpa bostadsrätten har kvar sitt hyresavtal och har nu istället fått bostadsrättsföreningen som hyresvärd istället för den förra fastighetsägaren.

10. Lagfart

När fastigheten är betald och köpebrev skrivet kan föreningen söka lagfart hos tingsrätten som oftast beviljas några månader efter tillträdet.

Källa: Konsumentverket


Är du intresserad av våra tjänster eller har någon fråga?  

Kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Delagott Real Estate AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies