Ny lag gällande avfallshantering!

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR

I bostadsrätter och flerfamiljshus är det fastighetsägarens ansvar att organisera avfallsinsamling. Som fastighetsägare måste du se till att avfallshanteringen fungerar och att de boende och de som verkar på din fastighet vet hur de ska hantera sina sopor. För att uppnå en effektiv avfallshantering i flerbostadshus krävs god service, sortering, ordning och reda, samt tydlig information.

Som fastighetsägare behöver du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för avfallshantering i din kommun. Du måste även teckna ett abonnemang med kommunen för att få hämtning av kommunalt avfall. Enligt fastighetstaxeringslagen är du skyldig att betala avfallsavgift enligt kommunens avfallstaxa.

  • Du måste se till att det finns tillräckligt med utrymme och avfallsbehållare för att hantera soporna.
  • Avfallsutrymmen och behållare måste hållas rena.
  • Farligt avfall och elavfall får inte blandas med annat avfall.
  • Det är även viktigt att farligt avfall från hushåll inte blandas med farligt avfall från företag.
  • Kommunalt ansvarigt avfall ska inte heller blandas med annat avfall.
  • Det är också viktigt att möjliggöra sortering av de avfallsfraktioner som kommunen kräver.

Som en extra service kan du erbjuda de boende och de som verkar på fastigheten möjlighet att lämna förpackningar och farligt avfall (till exempel elavfall, batterier och ljuskällor) i fastighetens avfallsutrymme. Detta är ingen absolut nödvändighet, men det kan vara en miljömässigt bra och uppskattad service. Kraven på vilka avfallstyper du måste erbjuda de boende och de som verkar på fastigheten skiljer sig mellan olika kommuner.

Läs kommunens avfallsföreskrifter för att få reda på vilka regler som gäller i din kommun. De vanligaste avfallsfraktionerna som samlas in nära fastigheten är matavfall, förpackningsavfall, returpapper, grovavfall, farligt avfall och elavfall.

  • Avfallsutrymmet måste vara placerat och utformat på ett sätt som minimerar olycksrisker vid tillträde, transporter, användning och underhåll.
  •  Avfallsutrymmet och avfallssystemet måste vara i gott skick och uppfylla kraven i lagstiftningen och de lokala avfallsföreskrifterna, till exempel genom att hålla rent och underhålla utrymmet samt se till att snöröjning sker när det behövs.
  • Drivvägen mellan avfallsutrymmet och stället där sopbilen stannar måste vara utformad på ett sätt som möjliggör smidig förflyttning av avfallet.

Om avfallsutrymmet är lättillgängligt, upplyst, ventilerat, välskött och städat kommer de boende att vara mer benägna att göra rätt och avfallshanteringen blir smidigare. Den ökande sorteringen av olika typer av avfall ställer nya krav på utrymmen och teknik i fastigheterna, och dessa bör gradvis anpassas till förändringen. Alla boende och de som verkar på fastigheten ska ha möjlighet att lämna sitt avfall, oavsett boendetyp eller särskilda behov.


LAG OM SORTERING AV MATAVFALL

Från och med första januari 2024 blir det enligt lag obligatoriskt i Sverige att sortera ut matavfall från både hushåll och verksamheter. Restauranger, storkök och liknande verksamheter har redan ett nationellt krav på att sortera ut matavfall. 

Ansvarsfördelningen är att hushåll och verksamheter ansvarar för att sortera sitt avfall, medan fastighetsägare ansvarar för att möjliggöra sortering och för att kommunen ska kunna hämta det utsorterade matavfallet. Fastighetsägare ansvarar också för att ordna kärl för matavfall, där 140-liters kärl är standard för tyngre avfall. 

Det finns tre skäl till att sortera ut matavfall: det kan användas för produktion av biogas, det hindrar återvinning av annat avfall och det försämrar förbränningsskatt och verkningsgrad för fjärrvärmeverk. Matavfallssorteringen kan skilja sig åt mellan kommuner, så det rekommenderas att ta kontakt med respektive kommun för mer information. 

Från och med första januari 2024 är det inte tillåtet att ha avfallskvarnar kopplade direkt till avloppet, men om de är kopplade till en tank eller avskiljare kan kraven på utsortering och separat insamling uppfyllas. Dispens från kravet om utsortering kan ges av den kommunala tillsynsmyndigheten om det finns särskilda skäl.

Läs mer om de nya avfallskraven på Naturvårdsverkets hemsida

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Delagott Real Estate AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies