Kan man som fastighetsägare friskriva sig från snöras?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar måste garantera att is och snö inte faller från tak och orsakar skador på personer eller egendom. Detta innebär att de måste övervaka risken för ras och ta bort is och snö som kan falla. Om en fastighetsägare inte tar hand om detta kan de bli ansvariga både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt. Detta ansvar regleras i Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, 3 §, som säger att snö och is som kan falla och skada personer eller egendom på allmän plats måste tas bort från tak, rännor och liknande anordningar utan onödig fördröjning. Detta måste göras på ett sätt som inte leder till risk för personskador eller skador på egendom.

Det är alltså ingen friskrivning att sätta ut en skylt med tex varning för ras. Ansvarsfrågan bedöms baserat på omständigheterna i varje enskilt fall. Det finns ingen garanti för att fastighetsägaren helt kan friskriva sig från ansvar. Genom att agera proaktivt och vidta ovanstående åtgärder anses fastighetsägaren ha tagit skäliga åtgärder för vinterunderhåll, vilket förhoppningsvis minimerar risken för att fastighetsägaren blir ansvarig för eventuella skador.Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Delagott Real Estate AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies