Byt fokus från förvaltning till utveckling: 3 faktorer för att lyckas

Vi stöter ofta på bostadsrättsföreningar som är i den situationen att man ser utvecklingsbehov och potential, men tiden (och energin) räcker inte till att driva de frågorna. För att komma ur den sitsen har Mikael Nyström, som är distriktschef på Delagott i Danderyd/Lidingö och som har mångårig erfarenhet av företagsledning och coachning, identifierat 3 nyckelfaktorer som hjälper er att skifta fokus - från ett förvaltarfokus till ett utvecklarfokus.

Det är stor skillnad på att förvalta en bostadsrättsförening och att faktiskt utveckla den till något bättre än innan. En utmaning som många styrelser hamnar i är just att mesta tiden går åt till att hantera de alldagliga förvaltarfrågorna, vilket det såklart inte är något fel med. Men om ni som styrelse vill få er föreningen att växa, blir mer attraktiv och bättre för de boende gäller det att lyfta blicken över det vardagliga förvaltandet - något som inte är helt enkelt alla gånger.

  • Skapa en gemensam vision
  • Våga dela upp arbetet
  • Kommunicera utvecklingen

Skapa en gemensam vision om vad ni vill åstadkomma

För att kunna utveckla er bostadsrättsförening är det viktigt att ni sätter en gemensam vision för vad ni vill åstadkomma. Detta kan ni med fördel göra genom att bjuda in en extern coach eller annan person som genomför en workshop tillsammans med er. Med en sådan workshop får ni fram de tankar och idéer på utveckling som finns inom styrelsen, och kan koka ner det till en gemensam väg framåt. Utifrån denna vision kan ni sedan ta fram en mer konkret utvecklingsplan.

Det är en bra idé att göra detta så tidigt som möjligt under er mandatperiod så att ni faktiskt hinner genomföra den plan som ni bestämmer. Det är också viktigt att man sätter konkreta mål för vad som ska uppnås. Säkerställ då att målen ni sätter upp faktiskt är rimliga att genomföra på max 2 år. Sätter ni för högtflygande mål med för lång tidshorisont är risken stor att ni tappar engagemanget efter en tid.

Våga dela upp arbetet

Nu riskerar vi att prata i egen sak här, men för att ni som styrelse ska ha tid och ork att jobba med utvecklingsarbete, är det viktigt att ni vågar dela upp och delegera ut det vardagliga förvaltararbetet till en extern förvaltare. Då frigörs värdefull tid och det blir också tydligt för er själva att styrelsen ska enbart fokusera på utvecklingsarbetet och den dagliga driften sköts av förvaltaren.

Här finns det såklart en ekonomisk fråga att ta hänsyn till om man som förening känner att man inte har råd att anlita en extern förvaltare. Men det går att börja i liten skala och delegera ut det jobbet som är mest tidskrävande för styrelsen och sedan utvärdera allteftersom.

Kommunicera utvecklingen med era medlemmar

Det är lätt hänt att glömma bort hur viktig kommunikationen är inom en förening, inte minst när det gäller utvecklingsfrågor. Alla medlemmar är oftast inte med på mötesstämmor och vet därför inte vad styrelsen har för planer. Detta brukar vara en klassisk sak som dyker upp i medlemsundersökningar, att medlemmarna inte känner sig delaktiga i vad som händer i föreningen.

Därför är det bra att utse en kommunikationsansvarig i styrelsen, och för stora föreningar kan det till och med vara värt att anlita en extern part för kommunikationen. Enkla kanaler att kommunicera med är såklart e-post eller om föreningen har en egen hemsida. Oavsett vilka kanaler ni använder är det viktigt att berätta om vilka utvecklingsplaner som ni i styrelsen har, och även vilken utveckling som ni faktiskt åstadkommit. Det skapar delaktighet i föreningen och ger er i styrelsen ökat förtroende att fortsätta driva utvecklingsarbetet.

Så för att sammanfatta: för att skifta fokus i styrelsen, från att förvalta till att utveckla föreningen, behövs en gemensam vision och mål som alla kan ställa sig bakom. Det krävs också att ni vågar delegera förvaltarjobbet så att ni har tid och energi att ägna åt utvecklingsfrågor, samt att ni skapar bra en kommunikation som ökar delaktigheten hos medlemmarna och ökar ert förtroende i styrelsen.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Delagott Real Estate AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies