Nyhetsbrev December 2022

- Ett stort tack till er alla från oss!
- Delagott blir rekommenderat företag för femte året i rad!

- Nytt Delagottkontor i Nacka med en energiexpert som kan

- Låt energistrategin få utrymme på styrelsemötet

- OBS! Skärpta regler i bostadsrättslagen!

- Månadens tips - Jul och ljus! 
 
TACK TILL ER ALLA FÖR ETT FINT 2022!
 
Ännu ett år har passerat och vi på Delagott har haft ett fantastiskt 2022, tack vara er, våra kära kunder. 
Mats Frosteman:
 
 
"

Trots kölvattnet av Covid och en

begynnande konjunkturförändring har vi fått förtroendet och stoltheten att förvalta och utveckla allt fler föreningar.

Vår unika modell med lokala kontor och stark förankring i de områden vi arbetar i har vunnit mark och vi fortsätter att sträva efter ett  högt kundbetyg. Ett betyg som NI, våra kunder ger oss.

Vi tror på transparens och ständig feedback. Det är på det sättet vi utvecklas och det är på det sättet vi vill utveckla de föreningar vi förvaltar.

Med det sagt; Ett stort tack till alla er från mig och alla mina kollegor på Delagott   

"

709499

 
 
TACK FÖR DEN FINA JULKLAPPEN!
delagott-badge (3)

För femte året på raken får vi äran att kallas rekommenderat företag. Årets julklapp!

På Delagott fick vi den bästa julklappen man kan få!

 

Våra kunder gav oss fina betyg och bra feedback även i år.
Med detta går vi in i vårt femte år som rekommenderat företag på
 Reco.

Från hela Delagott ett stort TACK till er som röstat. Vi är stolta över våra kunder och vi är stolta över de fina omdömen vi får.

Tack och god jul till er alla!


Peter tar emot i Nacka

Delagott fortsätter att växa och senaste kontoret som slår upp dörrarna är Nacka under ledning av Peter Åkesson

 

 

838952

Vetenskap och energi

 

Peter har en mångfacetterad bakgrund, från att arrangera vetenskapliga symposium - bygga hotell till energieffektivisering.

 

Med en stabil fot i Nacka kan Delagott nu erbjuda alla Brf:er i Nacka en långsiktig förvaltning med kvalitet och fokus på energibesparing

En förvaltning som utvecklar er förening tillsammans med er och som ni kan vara stolta över.


Energipriserna,
vart är de på väg och vad kan man göra?

 

Börspriset i december 2022 - Prisrekord i elområde 1-3 samtidigt som priset fortsätter att vara högt i elområde 4.

Aldrig tidigare, sedan Sverige delades in i fyra elområden i november 2011, har månadsmedelpriset varit så högt.

 • I elområde 1 (Luleå) så steg månadsmedelpriset från 18,3 öre per kWh i augusti till 101 öre per kWh i september.
 • I elområde 2 (Sundsvall) så steg månadsmedelpriset från 51,9 öre per kWh till 101 öre per kWh. Det var första gången någonsin som månadsmedelpriset nådde upp över en krona per kWh i elområde 2.
 • I elområde 3 (Stockholm) så steg månadsmedelpriset från 223 öre per kWh till 229 öre per kWh.
 • I elområde 4 (Malmö) så sjönk månadsmedelpriset från 305 öre per kWh till 242 öre per kWh.

 

Den varierade och kraftiga prisutveckling beror bland annat på de höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft.

 

Flera olika organisationer och företag varnar för en risk för fortsatt höga och stigande elpriser. Konsumenternas Energimarknadsbyrå vet dock inte vilka prisnivåer vi kommer att få uppleva under hösten och vintern men tycker att det är viktigt att ta dessa varningar på största allvar.

 

Försök att minska din elanvändning och se till så att du har valt en avtalstyp som passar den egna hushållsekonomi.


Vi hjälper dig med en energiutvärdering!

 

Energi - Peter

 
SKÄRPTA REGLER I BOSTADSRÄTTSLAGEN FRÅN
1 JANUARI 2023
lagbok-liggande-1604x874

Det rättsliga skyddet för den som köper eller redan äger en bostadsrätt stärks från den 1 januari 2023 med anledning av regeringens proposition ”Tryggare bostadsrätt”. Här ser du en översikt av lagändringarna - Läs hela lagförändringen via länken.

 
Ändringar
Renovering av bostadsrätter


Omfattningen av ändringar och renoveringar i en bostadsrätt är idag ganska omfattande. Detta förändras från 1 januari 2023, när tydligare regler införs om vad som gäller vid renovering av bostadsrätter. Fler åtgärder kräver nu uttryckligen tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Utöver ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas, kommer nu även ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt eldstad samt åtgärder som påverkar brandskyddet utgöra en väsentlig förändring av en lägenhet.

 

Ny förverkandegrund införs


En ny förverkandegrund införs, vilket innebär en möjlighet att förverka bostadsrätten om bostadsrättshavaren utför olovliga åtgärder som inte kan ses som ringa och

 • - inte vidtar rättelse efter uppmaning

 • - inte får tillstånd av hyresnämnden

Reglerna gäller endast de åtgärder som utförts efter 1 januari 2023.

 

Nya krav på upplåtelseavtalet


Upplåtelseavtalet reglerar bostadsrättens utformning och utgör det första avtalet som ingås mellan bostadsrättsföreningen och den första ägaren av bostadsrätten. Ett upplåtelseavtal ska, utifrån dagens lagstiftning, vara skriftligt, innehålla parternas namn, den lägenhet som upplåtelsen avser samt de belopp som ska betalas som insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift. Nuvarande lagstiftning innehåller däremot inga uttryckliga krav på att avtalet ska undertecknas, något som förändras nu när ett skriftlighetskrav införs. Lagändringen syftar till att minimera eventuella tveksamheter kring parternas avsikter.

 

Tydligare uppgifter om vad som omfattas av bostadsrättsupplåtelsen


Det är genom upplåtelseavtalet som bostadsrätten skapas och det är därför viktigt att avtalet korrekt anger vad som ingår i själva upplåtelsen. I och med lagändringen införs det därför krav på att upplåtelseavtalet ska ange samtliga utrymmen utanför lägenheten som omfattas av upplåtelsen med bostadsrätt.

 

Bestämd tidpunkt för tillträde till lägenheten


En återkommande fråga i debatten om konsumentskyddet de senaste åren har varit bostadsrättsentreprenader där ett byggprojekt blivit försenat. Frågan har även kommit att prövas rättsligt. För att stärka konsumentskyddet införs därför krav på att det i upplåtelseavtalet ska anges ett bestämt datum för tillträde om det sker vid en senare tidpunkt än upplåtelseavtalets tecknande.

För bostadsrättshavare som köper nyproduktion innebär detta ett stärkt skydd vid förseningar av tillträde till lägenheten, vilket kan ge:

 • - Rätt till skälig nedsättning av årsavgiften

 • - Ökade möjligheter att begära skadestånd

 • - Möjlighet att frånträda bostadsrätten i vissa fall


Ytterligare information i fastighetsmäklarens objektsbeskrivning vid bostadsförsäljning

Mäklarens objektsbeskrivning ska från och med 1 januari 2023 ange samtliga utrymmen, som exempelvis mark, terrass eller förråd, om de är upplåtna med bostadsrätt. Fastighetsmäklaren ska kunna förlita sig på de uppgifter som lämnas av bostadsrättsföreningen. Objektsbeskrivningen ska även innehålla uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuld, det vill säga den del av föreningens lån som belastar lägenheten.

 

Nya krav på bostadsrättsföreningens årsredovisning

Från årsskiftet tillkommer också nya krav på bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar. Årsredovisningen ska innehålla en kassaflödesanalys, samt vid negativt resultat, en upplysning om vad det får för verkan på föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. Utöver det ska årsredovisningen innehålla följande nyckeltal:

 • - årsavgift/kvm

 • - skuldsättning/kvm

 • - sparande/kvm

 • - energikostnad/kvm

 • - räntekänslighet

 

Begränsningar i rösträtten på föreningsstämman


Principen om lika rösträtt ska som huvudregel gälla. Därför ska bestämmelser i bostadsrättsföreningens stadgar som innebär en avvikelse från att varje medlem har en röst inte längre gälla. Sådana avvikelser ska bara vara tillåtna om det handlar om en begränsning av rösträtten för medlemmar som enbart innehar en bostadsrätt som avser ett garage, ett lager eller en lägenhet som i första hand används som förvaringsutrymme. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt ska de endast ha en röst
.

 


MÅNADENS TIPS!

ezgif.com-gif-maker (1)

Den fina årstiden med jul och ljus

 

Alla ska kunna njuta av skenet från levande ljus under de mörka vintermånaderna men tänk på att ni som styrelse har ett utökat ansvar för föreningens brandskydd.

 

Vad säger lagen?

 

"Fastighetsägarens ansvar är att i skälig omfattning tillhandahålla utrustning för livräddning och släckning av brand och vidta övriga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det kan till exempel innebära att se till att byggnaden har brandvarnare, att underhålla byggnadens brandskydd och att informera de boende.”

Vad betyder det i praktiken?

Kolla checklistan och bocka av punkterna, vi hjälper er.

CHECKLISTA-1

Fler tjänster från oss

Ikon ekonomi o controlling_vit

Ekonomi & Controlling

 

Vi hjälper er förening att ha full koll på ekonomin. Vi hanterar avgiftsavier, budgetering och analys, förhandlar priser och lånevillkor med mera.

Läs mer om våra ekonomitjänster här!

Ikon energi_vit

Energieffektivisering

 

 

Vi jobbar aktivt för att effektivisera era bostäders värmesystem för att sänka både kostnader och klimatpåverkan för föreningen.

Läs mer om vår energieffektivisering här!

Ikon service_vit

FörvaltareVi tar fram långsiktiga underhållsplaner med hänsyn till hela föreningens ekonomi. Det sparar tid och pengar och sätter lagom nivå på medlemsavgifterna.

Läs mer om våra förvaltartjänster här!

Följ oss i våra sociala kanaler

Facebook
LinkedIn
Instagram

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Delagott Real Estate AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies